Lex Ukrajina 3 podporí starostlivosť o deti aj odídencov so zdravotným postihnutím

Vláda SR na návrh Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR dnes odobrila ďalšie opatrenia v sociálnej oblasti v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine. Ide o riešenia problematických oblastí, ktoré sa usadením utečencov na území Slovenska vyskytli a nedali sa predvídať. Rezort práce preto prináša efektívne riešenia ako poskytnúť ďalšiu pomoc. Umožní vznik detských skupín a podporí zvýšenie kapacít v centrách pre deti a rodiny. Postavenie ľudí so zdravotným postihnutím z Ukrajiny u nás sa zlepší tým, že získajú možnosť užívať vrátené kompenzačné pomôcky.Read More