Medzinárodné stretnutia vedenia rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny

27. januára sa minister práce, štátny tajomník a štátna tajomníčka zúčastnili dôležitých medzinárodných stretnutí.Read More