Dostupné poradenstvo pomáha z dlhovej pasce

Lepšia dostupnosť Centier právnej pomoci (ďalej aj „CPP“) zvyšuje využitie osobného bankrotu občanmi s exekúciami. Ukazuje to najnovšia štúdia Inštitútu sociálnej politiky, ktorá skúmala vplyv geografickej dostupnosti CPP na dopyt po bankrotoch.Read More