Ministerstvo práce poskytne dotáciu na stravu aj pre deti v zariadeniach sociálnych služieb podmienených odkázanosťou

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci dotácie na podporu humanitárnej pomoci poskytne kompenzáciu na úhradu výdavkov za obed alebo iné jedlo aj deťom, ktoré sa nemôžu zúčastňovať vyučovania v materskej alebo základnej škole. Ide o školopovinné deti, ktoré sú zároveň odkázané na sociálnu službu v ambulantných alebo pobytových zariadeniach podmienených odkázanosťou. Jednorazová dotácia vo výške 160 € má pokryť náklady na stravu na obdobie štyroch kalendárnych mesiacov, t.j. september až december 2023.Read More