Viac ako 77-tisíc poberateľom zvýšime príspevok na opatrovanie a osobnú asistenciu

Od júla 2023 dostanú vyšší peňažný príspevok na opatrovanie všetci opatrovatelia, ktorí sa doma starajú o svojich blízkych. Vláda SR schválila nariadenie z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré upravuje hodinovú sadzbu osobnej asistencie a výšku peňažného príspevku na opatrovanie. Po novom je tento príspevok vo výške čistej minimálnej mzdy pre rok 2023 t.j. 569 eur mesačne. Hodinová sadzba osobnej asistencie sa zvyšuje zo sumy 5,20 eura na 5,52 eur t.j. o 0,32 eura viac.
Zároveň, od 1. júla 2023 sa prvý krát nebude krátiť opatrovateľský príspevok pre tých opatrovateľov, ktorí poberajú niektorú z dôchodkových dávok a zároveň nimi opatrovaná osoba využíva ambulantnú formu sociálnej služby.Read More