Analýza ISP: Absolventi vysokých škôl si dokážu nájsť svoje pracovné uplatnenie

Inštitút sociálnej politiky (ISP) Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Inštitútom vzdelávacej politiky Ministerstva školstva, vedy a výskumu SR zverejnili údaje o pracovnom uplatnení absolventov vysokých škôl z roku 2020. V analýze pilotne hodnotili takmer 34-tisíc absolventov – vysokoškolákov, rovnako ich úspešnosť uplatnenia z pohľadu jednotlivých škôl, fakúlt a odborov vysokých škôl na trhu práce na Slovensku.Read More