Rozšírením príspevku na bývanie a skoršou valorizáciou súm pomoci v hmotnej núdzi adresne pomôžeme najodkázanejším

Navýšením a rozšírením príspevku na bývanie pre ďalšie skupiny podľa počtu osôb v domácnosti zmiernime nepriaznivú situáciu tých ľudí, ktorí sú na pomoc v hmotnej núdzi odkázaní. Poslanecký návrh novely zákona o pomoci v hmotnej núdzi z dielne ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny prináša adresnejšiu pomoc pre väčší počet domácností v hmotnej núdzi, ktoré majú nárok na príspevok na bývanie. Rozšírený príspevok na bývanie nadobudne účinnosť 15. júla 2023.
Súčasťou schváleného návrhu je aj predsunutá mimoriadna valorizácia súm pomoci v hmotnej núdzi, a to z pôvodne stanoveného 1. januára 2024 na 1. október 2023.Read More