Ministerstvo práce predstavuje nové zjednodušené pravidlá pre detské inkluzívne ihriská

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zjednodušuje podmienky pre výstavbu inkluzívnych detských ihrísk pod novým názvom Ihrisko pre každé dieťa. Po novom tak už nie je povinnosťou dodržiavať konkrétny typ materiálu, ani pôvodne predpísané prvky. Avšak minimálne 3 inkluzívne prvky a bezbariérový prístup musia byť zakomponované pri budovaní ihriska aj naďalej. Žiadatelia, ktorí získali dotáciu na výstavbu ihriska v rokoch 2022 a 2023 a spĺňajú podmienku na jej prehodnotenie, môžu pokračovať tiež podľa nových pravidiel. Finančná alokácia na rok 2024 predstavuje výšku 5 miliónov Eur na vznik viac ako 100 ihrísk v tomto roku.Read More