Príspevok na starostlivosť o zdravotne znevýhodnené deti v neštátnych akreditovaných centrách pre deti a rodinu zvýšime o 40 percent

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripravuje legislatívnu zmenu, ktorou navýši financovanie vybraných miest v neštátnych akreditovaných centrách pre deti a rodiny (CDR). Zmena by mala platiť od 1. júla 2024. Ide o neštátne akreditované CDR, ktorých je na Slovensku 31, no iba 2 z nich poskytujú špecializovanú starostlivosť o deti s ťažkým zdravotným postihnutím, a práve tých sa spomínané navýšenie dotkne.Read More