Úrady práce sociálnych vecí a rodiny majú nový nástroj na podporu znevýhodnených …

Znevýhodnení uchádzači o zamestnanie majú možnosť získať kvalitné odborné poradenstvo, ktoré im pomôže uplatniť sa na trhu práce. …Read More