Ministerstvo práce presadzuje kultúru bezpečných pracovísk

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR sa pridáva k oslavám Svetového dňa pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Dnes si ho už po dvadsiaty krát pripomína Medzinárodná organizácia práce. Tento rok sa nesie v znení hesla „Posilnením sociálneho dialógu smerom ku kultúre bezpečnosti a ochrany zdravia“. Lepšej ochrane bezpečnosti a zdravia pri práci pomôže aj novela zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP), ktorá začne platiť od januára 2023.Read More