Ministerstvo práce prichádza s opätovným zvýšením súm stravného

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny reaguje na vývoj indexu cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní a na vývoj indexu cien položiek spojených s prevádzkou motorových vozidiel. S cieľom zmierniť dopady rastúcej inflácie dnes rezort práce zverejnením predbežnej informácie o návrhoch opatrení zvýšenia súm stravného a súm základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel inicioval legislatívny proces s termínom pripomienkovania predbežnej informácie do 8. júna.Read More