UNICEF predĺži pomoc pre deti prichádzajúce na Slovensko z Ukrajiny

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR podáva pomocnú ruku utečencom z Ukrajiny od začiatku ozbrojeného konfliktu v ich krajine. Svoju pomoc už na Slovensku realizujú aj viaceré medzinárodné organizácie (UNICEF, UNHCR, IOM, IFRC). V nadväznosti na Memorandum o spolupráci Detský fond OSN (UNICEF) súhlasil s ďalšou podporou a realizáciou aktivít na pomoc s utečeneckou krízou do 31. decembra 2022 s možnosťou ďalšieho predĺženia. Pomoc od UNICEF sa orientuje najmä na podporu v oblasti sociálno-právnej ochrany detí, ktoré prichádzajú na Slovensko ako utečenci z Ukrajiny.Read More