Na tzv. seniorské pobyty sme v roku 2023 poskytli 650-tisíc eur

Registrované občianske združenia a odborové organizácie získali v roku 2023 dotáciu na podporu rekondičných aktivít od ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (v zmysle zákona o dotáciách č. 544/2010 Z.z.). Koncovým užívateľom dotácie sú seniori – poberatelia dôchodkov, aby si aj takýmto spôsobom mohli zlepšiť svoju psychickú či fyzickú kondíciu, a tiež osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Rezort práce na tento účel v uplynulých mesiacoch schválil spolu 24 žiadostí v celkovej sume 753-tisíc eur.Read More