Objem vyplatených prídavkov na deti vzrástol v marci medziročne o 38 miliónov eur

V marci vyplatili úrady práce, sociálnych vecí a rodiny prídavok na dieťa 664-tisíc poberateľom v celkovom objeme 67,2…Read More