ISP: Investície do raného vzdelávania pre deti zo znevýhodneného prostredia sa nám vrátia

Návratnosť investícií do ľudského kapitálu je vyššia v detskom veku ako v dospelosti. Verejné politiky mnohých krajín preto kladú dôraz na včasnú intervenciu pre deti so zdravotným či iným znevýhodnením.Read More