Podávame ruku uplatňovaniu ľudských práv a slobôd pre dôstojný život každého z nás

Poradenstvo a vzdelávanie v oblasti dodržiavania ľudských práv a slobôd, rovnakého zaobchádzania aj ochrany pred diskrimináciou sú hlavným cieľom Memoranda ľudských práv a dodržiavania horizontálnych princípov. Spoluprácu medzi Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) a Slovenského národného strediska pre ľudské práva spečatili svojím podpisom riaditeľka Odboru horizontálnych princípov na MPSVR SR Dagmar Litterová spoločne so Silviou Porubänovou, riaditeľkou Slovenského národného strediska pre ľudské práva.Read More