Podporu a ochranu detí je jednu zo priorít rezortu práce

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny považuje podporu a ochranu detí za jednu zo svojich priorít. Pomáha tým najzraniteľnejším skupinám a vytvára priaznivé podmienky pre ochranu záujmov rodín s malými deťmi, ale aj detí, ktoré sa ocitli v inej ako starostlivosti svojich biologických rodičov. Rezort práce zvýšil a zaviedol ďalšie príspevky pre profesionálnych náhradných rodičov. Intenzívne pomáha so zabezpečením potrebnej starostlivosti pre deti, ktoré na Slovensko prichádzajú z Ukrajiny. V centrách pre deti a rodiny sa aktuálne nachádza takmer 5 200 detí. Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí ministerstvo práce upriamuje pozornosť na neustálu potrebu deťom pomáhať, teda poskytovať im zázemie, starostlivosť a bezpečnosť.Read More