Pripravujeme výzvu na podporu dlhodobej starostlivosti na Slovensku

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripravuje výzvu na podporu dostupnej a kvalitnej dlhodobej starostlivosti. Vďaka Plánu obnovy a odolnosti bude možné získať finančné zdroje na budovanie a rekonštrukciu vybraných druhov zariadení sociálnych služieb. Rezort práce preto spúšťa informačné stretnutia so zainteresovanými subjektami. Záujemcom o podporu chce poskytnúť informácie o plánovaných podmienkach s cieľom zabezpečiť čo najlepšiu pripravenosť projektov. Vyhlásenie výzvy z Komponentu č. 13 Plánu obnovy a odolnosti sa predpokladá v marci 2022. Na tento účel je vyčlenených viac ako 192 miliónov eur.Read More