Slovensko urobilo významný krok v boji proti tvorbe a šíreniu detskej pornografie

Slovenská republika má ambíciu lepšie a účinnejšie pomáhať pri identifikácií nebezpečných obsahov na internete, predovšetkým detskej pornografie. V tomto úsilí má pomôcť zapojenie sa do medzinárodnej siete INHOPE. Je to globálna sieť, ktorá pomáha zvyšovať bezpečnosť online priestoru. Jej cieľom je boj proti materiálom zobrazujúcim sexuálne zneužívanie detí na internete.Read More