Spúšťame web pre podporu sociálnych inovácií

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci zriadenia Národného kompetenčného centra pre sociálne inovácie spúšťa webovú stránku www.socialneinovacie.gov.sk. Cieľom je poskytnúť záujemcom informácie o aktuálnych výzvach a súťažiach na podporu sociálnych inovácií, plánovaných podujatiach či inšpiratívnych príkladoch zo Slovenska aj zo zahraničia. Návštevníci stránky majú možnosť stiahnuť si tiež viaceré informatívne dokumenty vypracované v rámci projektu. Financovanie projektu pokrývajú prostriedky EÚ v rámci programu „Zamestnanosť a sociálne inovácie (EaSI)“.Read More