Svetový deň rodiny: Ministerstvo práce podporuje rodiny a rodinnú politiku

V nedeľu 15. mája si verejnosť po celom svete pripomína Svetový deň rodiny. Vyhlásila ho Organizácia spojených národov (OSN) v roku 1993, aby každoročne pripomínal dôležitosť rodiny ako základnej stavebnej bunky spoločnosti. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny si uvedomuje dôležitosť a význam rodiny v našej spoločnosti. Jednými z prioritných oblastí sociálnej a rodinnej politiky rezortu práce je podpora zosúlaďovania rodinného a pracovného života, vytváranie priaznivých podmienok pre ochranu záujmov rodín s malými deťmi, ich rozvoj a podpora rodičovstva.Read More