Ukázali sme našu pomoc ľuďom aj na okraji spoločnosti

Nepretržitá 24-hodinová ošetrovateľská starostlivosť, sociálne poradenstvo, bezpečie aj strechu nad hlavou poskytuje pre ľudí bez domova nezisková organizácia Depaul v Bratislave. Jedno z jej zariadení – Útulok a ZOS sv. Lujzy de Marillac na Hattalovej ulici v Bratislave dnes osobne navštívil európsky komisár pre pracovné miesta a sociálne práva Nicolas Schmit spoločne s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milanom Krajniakom. Práve podpora terénnej sociálnej práce a sociálnych služieb krízovej intervencie zo strany rezortu práce sú nevyhnutným predpokladom pri pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na okraji spoločnosti.Read More