Pandemická pomoc pre živnostníkov pokračuje aj v marci

V rámci projektu Prvá pomoc môžu zamestnávatelia aj samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) žiadať o finančný príspevok naposledy za mesiac február. 1. marca tohto roka nadobudne účinnosť zákon o podpore v čase skrátenej práce, na základe ktorého budú môcť zamestnávatelia v prípade krízovej situácie žiadať o finančnú podporu. Oprávnenými žiadateľmi sú v tomto prípade len zamestnávatelia. SZČO môžu za nových podmienok naďalej žiadať o finančnú pomoc za mesiac marec 2022 vďaka novému nástroju ochrany pracovných miest.Read More