Postupne spúšťame Informačný systém sociálnych služieb

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR postupne spúšťa úplne nový Informačný systém sociálnych služieb (IS SoS). Zaviazalo sa tak v zmysle novely zákona o sociálnych službách účinnej od 1. januára 2022. Informačný systém vo svojej verejnej časti, ktorú ministerstvo ako správca systému v týchto dňoch sprístupnilo, prinesie komplexné informácie o poskytovateľoch všetkých sociálnych služieb na Slovensku. Ponúkne rozšírené možnosti vyhľadávania, podrobnejšie informácie o sociálnych službách a tiež o akreditáciách, ktoré ministerstvo udeľuje v tejto oblasti. Všetko na jednom mieste.
V ďalšom kroku rezort práce sprístupní poskytovateľom sociálnych služieb, obciam a vyšším územným celkom zberový modul IS SoS. Z neho získané údaje budú slúžiť na analýzu či plánovanie rozvoja sociálnych služieb.Read More